Sângeorz-Băi

Festivalul „Sărbătoarea Străbunilor” în Ţinutul Grăniceresc Transhumanța

 

Prin prisma acestui eveniment, tradițiile pastorale de pe Valea Someşului reuşesc să revigoreze această zonă, făcând-o astfel cunoscută atât în țara noastră, cât şi peste hotare. Împreună avem ocazia să descoperim cea mai veche activitate din mediul rural şi să dăm timpul înapoi pentru câteva zile, fără vreo urmă de regret, ci doar de împlinire spirituală. E motivul pentru care la el participă atât invitați din străinătate, cât și din țara noastră. Potrivit organizatorilor, acest festival are „o semnificație socială, ilustrând cel mai vechi comportament asociativ cu substrat economic din mediul nostru rural, materializat în asociația pastorală egalitară; semnificație patrimonială, grupând elemente ale patrimoniului pastoral material (inventar, echipamente specifice) și imaterial (tehnici pastorale, conținut literar, muzical, coregrafic cu specific pastoral); încărcătură afectivă, asociațiile pastorale având durată lungă și creând între participanți solidaritate de grup, în așa măsură încât băgatu pe brânză era considerat un echivalent laic al Paștilor; încărcătură identitară, definind mentalitatea unui grup uman modelat în condiții de libertate personală, autonomie zonală și siguranță economică începând cu jumătatea secolului al XVIII-lea; statusul grăniceresc a insuflat indivizilor conștiința de sine, mândria de grup și încrederea în propășirea culturală individuală și colectivă pe un fond de stabilitate organizațională; încărcătură istorică: din această zonă au pornit spre nord, pe catena carpatică, până în Moravia cehă, țăranii-munteni care – alături de cei din Maramureș și Bucovina – au implantat în perioada medievală tehnicile pastorale românești și terminologia aferentă în mediul ucrainean, polonez, slovac și ceh”.

 

Luni 20 mai 2019, ora 18:00 Poiana Ilvei – Coborâtul oilor în vatra satului pentru plecarea la munte

 

La lăsat de seară se-adună sufletele împreună la vatra sobei pentru a asculta cuvinte de îndrumare de la un vârstnic sătean, ce prezintă traseul ce urmează a fi făcut în zilele următoare, activitățile desfășurate pe drumul până la Putredu, tehnici de organizare, scurtă descriere în fața spectatorilor, a traseului și a problemelor tehnice specific pastorale legate de deplasarea turmei.

 

Marți 21 mai 2019, plecare ora 8:00 – Poiana Ilvei-Maieru(Anieș)-Rodna-Șanț-Stâna din muntele Ineuț

 

Peste 300 de participanți însoțesc o turmă de 300 de oi pe un parcurs păstoresc de 50 de km de la Poiana Ilvei până la Stâna Putredu Moară din Muntele Putredu, fiind întâmpinați în fiecare localitate de către grupuri de elevi sau primari sau reprezentanți ai localității.

Vor avea loc momente artistice pe traseul Poiana Ilvei-Stâna Putredu; participanți direcți: peste 300 de persoane (100 de elevi din școlile din zonă; 100 de invitați din țările vecine; 100 de oieri, profesori, invitați din România). Participanți indirecți:cca. 200 de persoane la locația din Poiana Ilvei. Logistică: oi, căruțe, măgari, cai, microbuse, autocare, ambulanțe. Program cultural: repertoriu pastoral pe durata traseului (melodii de fluier, strigături, chiuituri, cântece, trâmbiță, bucium);

Ceremonial religios care include o scurtă descriere în fața spectatorilor, a traseului și a problemelor tehnice specific pastorale legate de deplasarea turmei: funcția clopotelor pentru oi (coeziunea turmei, pază, calmarea oilor buiece). Momente artistice pe traseul Maieru-Valea Vinului, Rodna.

Participanți direcți: 400 de persoane (100 de elevi din școlile din zonă; 100 de invitați din țările vecine; 200 de oieri, profesori, invitați din România); Participanți indirecți: cca. 500 persoane (public interesat din zonă).

Program cultural: Repertoriu pastoral pe durata traseului (melodii de fluier, strigături, chiuituri, cântece, trâmbiță, bucium). Logistică: oi, căruțe, măgari, cai, microbuse, autocare, ambulanțe, jandarmi.

 

Miercuri 22 mai 2019, ora 7:00 – Instalarea stânei în muntele Ineuț

 

Program agrocultural: alesul sterpelor și al berbecilor: Descrierea scurtă a tehnicilor tradiționale de selecție a oilor (calitățile berbecilor de sămânță, calitățile oii bune);

Pregătirea practică și magică a stânei pentru măsuriș și pentru desfășurarea optimă a sezonului pastoral.

Măsurișul oilor: prezentarea tehnicilor de muls, închegat, scurgere a cașului și repartiție a lui cu cumpăna, în mod tradițional. Prezentarea tehnicii de obținere a jintiței și urdei. Prezentarea întregului echipament tehnic tradițional: găleți, budacă, jintalău, cheagorniță, căldare, prinzări din pânză, comarnic pentru caș etc. Paza rituală a laptelui și oilor în sezonul care urmează: ritualul Focului Viu din stânele năsăudene și funcția lui (păstrat nestins până la coborârea în sat);

Prezentarea vieții cotidiene la stână: prezentarea echipamentului tradițional al păcurarului năsăudean (cămașa și izmenele cernite, pentru a fi impermeabile, clopul uns, cureaua lată, straița de piele, etc.), organizarea interiorului stânei, tehnici de apărare a stânei de lupi și urși, tehnici tradiționale de selecție a câinilor de pază, tratamentele oilor și câinilor împotriva diverselor boli, incantațiile de alungare a duhurilor rele ale nopții;

Închiderea festivă a evenimentului: aprinderea focului din vatra centrală cu tăciuni din focul viu, transferul simbolic al organizării evenimentului viitor pentru altă stână din zonă; cuțitul la strungă, armindenul.

Festivalul este organizat de Cooperativa Sângeorz-Băi, Cooperativa Poiana Ilvei, Cooperativa Leșu, Cooperativa Ilva Mică, Cooperativa Maieru, Cooperativa Rodna, A.C.T. Coșbuc cu sprijinul primăriilor Sângeorz-Băi, Ilva Mică, Leșu, Poiana Ilvei, Măgura Ilvei, Ilva Mare, Maieru, Rodna, Șanț, Coșbuc, cu sprijinul Direcției Agricole Bistrița-Năsăud, sub îndrumarea domnului profesor Avram Fițiu.