Sângeorz-Băi

Stațiunea Sângeorz-Băi, locul 9 în topul stațiunilor balneare din România

top-30-statiuni-balneare

Stațiunea balneoclimaterică din Sângeorz-Băi a obținut locul 9 în topul celor mai bune 30 stațiuni balneare din România. Evaluarea anuală a Asociației Române de Balneologie a fost prezentată în 4-7 mai, în cadrul Congresului Național de Balneologie.

 

Pentru realizarea topului au fost luate în considerare 10 criterii cu un punctaj între 1-10, unde stațiunea a obținut 8 puncte la criteriul 9.

Criteriile au fost:

1. Accesibilitate, înfrastructurî, patrimoniu public, management urbanistic, implicarea autorităților locale;

2. Existența unor structuri de educație și cercetare științifică aflate în legătură cu centre universitare apropiate, prezența unui personal universitar în stațiune, existența unui nucleu de cercetare științifică — lucrări științifice pentru promovarea factorilor naturali terapeutici;

3. Promovare externă a stațiunii: identificarea unor elemente ce vizează promovarea stațiunii la nivel internațional, spoturi video în limba engleză, situri web în limba engleză, participarea la târguri internaționale, articole științifice în limba engleză, participarea la evenimente desfășurate la nivel internațional, legături externe, prezența unor tour-operatori intarnționali, existența unor investitori externi, organizare evenimente internaționale;

4. Promovarea internă a stațiunii: identificarea unor elemente moderne de promovare internă a staținuii balneare, organizarea unor evenimente specifice promovării sectorului balnear — congrese, conferințe, burse de turism, participarea la târguri interne de turism, articole și materiale de promovare în limba română, situri de promovare;

5. Calitatea factorilor naturali de cură utilizați în stațiunea balneară analizată, certificarea Institutului Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, elemente de cercetare științifică a factorilor naturali, diversitatea factorilor naturali utilizați, gradul de prezentare a acestora, lucrări științifice de promovare a factorilor naturali;

6. Calitatea serviciilor turistice și medicale din cadrul stațiunii balneare analizate, nivelul de calificare a resurselor umane, prezența animatorilor de stațiune, nivelul de personal angajat în cadrul stațiunii balneare;

7. Strategii de dezvoltare a stațiunii identificate prin planuri ale autorităților locale și ale operatorilor din stațiunea balneară analizată;

8. Nivelul investițiilor în baze de tratament și unități de cazare la nivelul stațiunii balneare analizate, numărul total al locurilor de cazare din stațiune, gradul de ocupare al locurilor de cazare;

9. Disponibilitate la dialog a factorilor de decizie locali și a investitorilor/ operatorilor economici din stațiune, participarea la Congresul Național de Balneologie, constituirea unor grupuri locale de discuții cu invitarea reprezentanților din Asociația Română de Balneologie;

10. Premii științifice, medalii, menționări ale stațiunii în documente ale autorităților centrale, vizibilitate a nivelului de excelență al stațiunii balneare.

Criteriile la care statiunea orasului sta cel mai prost sunt 2, 7 si 10.

Impresionant este punctajul primit la criteriul 1 (5 puncte) care se referă la accesibilitate, infrastructură, patrimoniu public, management urbanistic, implicarea autorităților locale, unde, este destul de clar că statiunea se găsește la un nivel FOARTE prost.

Have your say